Genomföringar

Bilden visar den genomföring/bro som vi projekterade och byggde i vägbanken mellan Furilden och Lergrav.

Konstruktionen består av armerade betongblock som gjutits i specialanpassade formar som vi byggde på land, och som sedan transporterades och monterades.