Altaner

En altan.. är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. I motsats till en balkong som kragar ut från en byggnad, vilar altanen på pelare, kolonner eller stolpar.

En Terrass.. betecknar en plan, anlagd avsats. Terrasser är en plan avsats utan tak anlagd mot en byggnad eller fristående för rekreation eller för servering vid till exempel en restaurang.

En veranda.. är en lång balkong som ligger i markplan. Verandan kan vara en mindre utbyggnad till ett hus i form av ett tak på pelare med ett räcke eller hela, fönsterförsedda väggar, ofta utförda i trä. Ordet kommer från det bengaliska ordet barandah. Verandan ger en skyddad entré.

Vi hjälper Er!