Friggebodar

En friggebod är en fristående komplementbyggnad vars byggnadsarea får uppgå till högst 15,0 kvadratmeter med högst 3,0 meter till taknocken.

Vi tar fram den modell ni önskar eller föreslår en färdig modell.

Transport av Friggeboden gör vi med vår lastbil, grundsätter och ställer på plats om så önskas.