Maskinhall

Maskinhall med betongplatta, grundmur, trästomme och klädd med plåt.