Modultillverkning

Väggar, bjälklag och takstolar byggs inomhus för att sedan monteras ihop.