Ombyggnader

Att ändra och bygga om delar av ett hus eller en komplementbyggnad kan ge nya ytor och andra användningsområden.

Ett outnyttjat vindsutrymme blir en liten lägenhet, en vedbod och en lada blir ett sommarhus, ett gammalt grishus blir en verkstad...