Ritningar

Ritningen dokumenterar huset, en viss konstruktion eller vissa detaljer och är underlaget till den färdiga produkten.