Skisser

En enkel skiss visar en idé och är skalenligt ritad för att ge en första bild av ett projekt.