Tekniska Beräkningar

Vi följer naturligtvis BBR (Boverkets byggregler), men när det inte finns färdiga dimensioneringstabeller har vi tillgång till beräkningar av hållfasthet och simulerade brottgränser gjorda av Jonatan Bergström (M.Sc – Industrial Design Engineering Chalmers, Gothenburg, Sweden)