Tilläggsisolering

Tilläggsisolering kan ske på många sätt.

Sprutning av lösull i vindsbjälklag.
Fasadisolering.
Invändig isolering.